mariusz182

Popularność pożyczek

Kredyty gotówkowe są to jedne z najpopularniejszych wariantów pożyczek konsumenckich. Swoje powodzenie zawdzięczają dowolnością celu oraz łatwości w zdobyciu gotówki. Jest to doskonałe wyjście do powiększenia domowego budżetu czy uzyskania środków finansowych do opłacenia określonego celu czy zakupu.

Dokąd udać się po pożyczkę?

Kredyt gotówkowy można dostać na dwa sposoby: tradycyjnie – stacjonarnie w banku oraz internetowo – poprzez przesłanie niezobowiązującego wniosku ze strony internetowej.

Druga opcja jest aktualnie najpopularniejszą odmianą pozyskania kredytu, jako że można w ten sposób zaoszczędzić dużo czasu. Na ogół po złożeniu aplikacji o kredyt, konsultant bankowy oddzwania w ciągu 48 godzin by zaprezentować szczegółową propozycję dedykowaną do potrzeby oraz zdolności samego petenta.

Kolejnym pozytywem tego wyjścia jest alternatywa złożenia wniosków do kilku instytucji co daje nam możliwośc porównania kredytów bez konieczności biegania po bankach.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa w ciągu trzech kwartałów 2013 r. aż 3-krotnie zwiększyła sprzedaż w stosunku do tego samego okresu ub.r., zbierając ponad 1,5 mld zł składki przypisanej brutto (wg MSR i prawie 2 mld. zł wg PSR.

 

Spółki Europy wypracowały łącznie ponad 85 mln. zł zysku. Grupa doskonale radzi sobie na rynku mimo niepewności związanych z segmentem bancassurance, wynikających z oczekiwania na regulacje zapowiadane przez KNF. Wyniki Europy to efekt m.in. sukcesu sprzedaży ubezpieczeń dla MSP oraz produktów ochronnych powiązanych z kredytami gotówkowymi i ratalnymi, a także rozwoju sprzedaży w kanale telefonicznym.

TU Europa podwoiło składkę przypisaną brutto wobec pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r., sprzedając polisy za blisko 524 mln zł (wg MSR i PSR. Spółka zamknęła trzy kwartały wynikiem powyżej 33 mln zł. TU na Życie Europa aż 4-krotnie zwiększyło wolumen składki, wypracowując sprzedaż w wysokości 1 mld zł (wg MSR i prawie 1,4 mld zł wg MSR. Spółka życiowa osiągnęła 52 mln zł zysku.

 

Obie spółki Europy koncentrowały się na rozwoju oferty dla MSP, która jest obecnie jedną z wiodących linii biznesowych w portfolio TU Europa. Sprzedaż wprowadzonego w tym roku ubezpieczenia od utraty zysku dla mikroprzedsiębiorców wzrosła na przestrzeni trzech kwartałów aż 25-krotnie. Bardzo dobre wyniki wygenerowało ubezpieczenie ochrony prawnej, w tym dla firm z sektora MSP – TU Europa podwoiło jego sprzedaż w stosunku do ub.r.

 

- Kontynuujemy bardzo duże wzrosty zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej. Jest to efekt wdrażania wyspecjalizowanej oferty dla naszych partnerów, w tym dla małego i średniego biznesu. Mimo niepewności związanych ze zmianą otoczenia regulacyjnego utrzymujemy szybkość i elastyczność działania, wprowadzając kolejne innowacje, precyzyjnie dopasowane do realnych potrzeb naszych partnerów i ich klientów. Ten potencjał chcemy wykorzystać do dalszego budowania przewagi konkurencyjnej – mówi Jacek Podoba, prezes grupy Ubezpieczeniowej Europa.

 

Ścisła współpraca TU Europa z największymi bankmożliwiła efektywną sprzedaż ubezpieczeń ochronnych do kredytów gotówkowych i ratalnych. Wzrost w tym segmencie wyniósł 200 proc. Z kolei ożywienie na rynku kredytów hipotecznych, spowodowane spadkiem stóp procentowych i perspektywą wejścia w życie od nowego roku rekomendacji S, wpłynęło na wypracowanie o 30 proc. wyższych wolumenów przypisu w kategorii ubezpieczeń niskiego wkładu przy kredytach hipotecznych.

 

W TU na Życie Europa motorem sprzedaży były ubezpieczenia ochronne do kredytów ratalnych (wzrost o 150 proc. oraz kredytów samochodowych (podwojenie wolumenu.

Jako aktywny gracz rynku bancassurance TU na Życie Europa już we wrześniu br. zdecydowało o przyjęciu rekomendacji Dobrych Praktyk Informacyjnych, której zasadniczym elementem jest dobrowolne wprowadzenie Karty Produktu z UFK, opracowanej przez podmioty skupione w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. To kolejny krok Europy wzmacniający działania proklienckie.

Rynek bancassurance, którego ekspertem jest Grupa Europa, przechodzi obecnie liczne zmiany. KNF zapowiada ogłoszenie rekomendacji, której jednym z możliwych scenariuszy jest przechodzenie banków na umowy agencyjne z ubezpieczycielami.

 

- Jesteśmy przygotowani na takie rozwiązanie. Rozpoczęliśmy szkolenia dla pracowników współpracujących banków. Doskonalimy kompetencje partnerów oferujących nasze ubezpieczenia m.in. udostępniając im zaawansowaną technologicznie platformę e-learningową, która wspomaga tradycyjne metody wsparcia sprzedaży w oddziałach – podsumowuje Prezes Jacek Podoba.

 

Równolegle Europa buduje swoją pozycję poza bancassurance, dywersyfikując sieć dystrybucji poprzez aktywowanie kanałów wykraczających poza usługi finansowe. W trzecim kwartale br. firma nawiązała współpracę z Orange, uruchamiając sprzedaż ubezpieczeń turystycznych dla abonentów tej sieci. W kolejnym kroku zaoferowała klientom Orange ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów oraz czasowej niezdolności do pracy.

 

Grupa Ubezpieczeniowa Europa

Mała Pożyczka

Od stycznia 2014 r. mienie Miasta Stołecznego Warszawa ubezpieczane jest w UNIQA TU. Umowa podpisana została na dwa lata. W 2014 r. miasto ubezpieczone zostało na sumę 9,7 mld zł, w kolejnym – 2015 r. na ponad 10 mld zł.

- Podpisaliśmy bardzo korzystną umowę, która przez dwa lata będzie zabezpieczała całe mienie Warszawy. Wybór ubezpieczyciela był podyktowany nie tylko korzystnymi warunkami finansowymi, ale także szerokim zakresem ochrony jaki został nam zaoferowany – powiedział po podpisaniu umowy sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat.

Ubezpieczenie obejmuje m.in. budynki użyteczności publicznej, w tym: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, domy kultury, a także placówki rodzinne, budynki administracji publicznej, a także sprzęt elektroniczny. Chroni mienie miasta od ognia i zdarzeń losowych.

- Warszawę ubezpieczamy po raz pierwszy, ale wcześniej ubezpieczaliśmy już inne miasta – Opole, Lublin, Gdańsk, Wrocław i Kraków. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o tego typu ryzyka ubezpieczeniowe. Są to nie tylko miasta, ale także kopalnie, stadiony czy elektrownie. Ubezpieczenia z segmentu korporacyjnego są jednym z filarów UNIQA TU. To również dzięki nim możemy umacniać naszą pozycję i dalej się rozwijać. Obecnie zajmujemy 5. miejsce na rynku wśród ubezpieczycieli majątkowych w Polsce -– mówi Andrzej Jarczyk, prezes UNIQA Polska.

Wśród największych klientów ubepieczanych przez UNIQA znajdują się m.in.: Jastrzębska Spółka Węglowa, PKP Intercity, Metro Warszawa, Elektorwnia Opole, MSWiA.

Źródło: Uniqa

OGŁOSZENIA LUBLIN

Statystyczny Polak otrzymuje posadę w czasie krótszym niż miesiąc lub musi na nią czekać ponad rok. Nowego zajęcia poszukuje wśród znajomych, czytając ogłoszenia umieszczane w Internecie, a do prasy zagląda bardzo rzadko – wynika z najnowszych danych Work Service SA.

Polaków zapytano o długość czasu, który musieli poświęcić na znalezienie obecnego miejsca pracy. Przeszło co trzeci badany znalazł obecną pracę po miesiącu lub wcześniej (37%. Najszybciej zatrudnieni zostali młodzi ludzie. W przypadku osób do 24 roku życia ten proces nie trwa dłużej niż trzy miesiące, zwłaszcza jeżeli kandydaci nie mają wysokich wymagań płacowych. Im poszukujący pracy ma wyższe wykształcenie i oczekuje wyższej pensji, tym dłużej musi czekać na znalezienie satysfakcjonującej go posady, w przypadku co dziesiątego respondenta więcej niż rok. W małych miastach w ciągu miesiąca znalazło pracę dwukrotnie więcej osób niż w największych aglomeracjach. Najdłużej na uzyskanie posady oczekują starsze osoby, co piąty pytany w wieku 55-64 lat nawet ponad rok.

 

Czas poszukiwania zatrudnienia znacząco może skrócić korzystanie z pośrednictwa pracy. - W dobie kryzysu pracodawcy coraz częściej decydują się na elastyczne formy zatrudnienia. Kandydat powinien zgłosić się do agencji pracy i zadeklarować chęć współpracy. Firma przedstawi takiej osobie kilka propozycji, z których będzie mógł dopasować idealną ofertę dla siebie – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Work Service SA.

 

Znajomi są traktowani przez osoby szukające pracy jako podstawowe źródło informacji. Nie chodzi jednak o bezpośrednie polecenie na stanowisko, gdyż do otrzymania posady przez rekomendację przyznało się jedynie 3 proc. ankietowanych. Prawie co czwarta pytana osoba (23% wyszukiwała ogłoszenia o pracę w Internecie, z tej formy niemal dwukrotnie częściej korzystają mężczyźni (ponad 37 proc. niż kobiety (22 proc., które częściej zaglądają do gazet. Pracy za pośrednictwem Internetu szukają przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lat (59 proc.. Młodsi Polacy (18-24 lat wskazali znajomych jako podstawowe źródło wiedzy na temat wolnych miejsc pracy (co drugi pytany. Do poszukiwania ogłoszeń w prasie przyznaje się jedynie 8 proc. ankietowanych. O jeden procent mniej pytanych sprawdza oferty w urzędzie pracy. Tyle samo osób twierdzi, że zostali znalezieni przez przyszłych pracodawców.

 

Polacy rezygnują z tradycyjnych form poszukiwania pracy takich jak czytanie ogłoszeń w prasie czy oczekiwanie na ofertę w urzędzie pracy. Wiedzą, że firmy coraz częściej umieszczają ogłoszenia o wakacie jedynie w formie elektronicznej, która umożliwia obszerniejszy opis i zawarcie dokładnych wymagań dotyczących potencjalnego pracownika. W ten sposób pracodawca oszczędza czas, ponieważ otrzymuje oferty od osób, które spełniają określone kryteria – mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service SA. Wskazania Polaków na znajomych i Internet jako podstawowe źródła informacji o wolnych miejscach pracy pozwalają przewidywać, że na znaczeniu będą zyskiwać portale społecznościowe. Dzięki nim użytkownicy utrzymują kontakty ze znajomymi i mogą dowiedzieć się o ciekawym wakacie zanim ukaże się oficjalne ogłoszenie – dodaje Krzysztof Inglot.

 

Badanie zlecone przez Work Service SA zostało przeprowadzone przez Instytut Badania Opinii Homo Homini w dniu 17 września 2011r. na losowej, liczebnie reprezentatywnej próbie dla ogółu dorosłych mieszkańców Polski. Wielkość próby wyniosła 1041 osób, a błąd oszacowania 3%. Wyniki zbierano metodą wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI. 

Źródło: Work Service SA

Ogłoszenia Finansowe

Do oferty depozytów eurobanku dołączył nowy rachunek oszczędnościowy PROgres. To połączenie atrakcyjnego dla klientów oprocentowania z możliwością elastycznego korzystania ze zgromadzonych środków oraz dzienną kapitalizacją.

- Rachunek oszczędnościowy PROgres to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby osiągać zysk ze zgromadzonych środków bez jednoczesnego określenia perspektywy czasowej oszczędzania. Pozwala on na elastyczne zarządzanie oszczędnościami przy zachowaniu atrakcyjnego oprocentowania – mówi Cezary Działowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Produktów Bankowych Eurobanku.

Promocja oprocentowania

Oprocentowanie nowego rachunku zależne jest od wysokości utrzymywanego na nim salda. Po przekroczeniu danego przedziału, wszystkie środki na rachunku oprocentowane są zgodnie z wyższą stawką. Ponadto w okresie  do 31 lipca 2012 roku można skorzystać z promocyjnego oprocentowania. Najwyższe oprocentowanie – nawet do 5,05% otrzymają klienci, którzy ulokują na rachunku kapitał w wysokości minimum 50 000 PLN. Poniższa tabela przedstawia poszczególne progi wysokości salda oraz przypisaną do nich wysokość oprocentowania.

 

Saldo

Standardowe oprocentowanie

Promocja

1 000 – 9 999 PLN

3,55%

3,55%

10 000 – 24 999 PLN

4,05%

4,05%

25 000 – 49 999 PLN

4,05%

4,55%

Od 50 000 PLN

4,55%

5,05%

 

Nominalne oprocentowanie rachunku jest zmienne i naliczane w skali roku.

Parametry produktu

Odsetki na rachunku PROgres są naliczane codziennie. To atrakcyjna forma oszczędzania, ponieważ każdego dnia środki powiększane są o kwotę skapitalizowanych odsetek, a co za tym idzie – codziennie odsetki naliczane są od coraz większego kapitału. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego PROgres nie wiąże się z żadnymi kosztami. Dodatkowo dwa pierwsze wychodzące przelewy wewnętrzne w miesiącu są również bezpłatne.

 

Jak założyć rachunek PROgres

Dyspozycję otwarcia rachunku oszczędnościowego można złożyć w placówce bankowej lub za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, tj. przez internet lub telefon. Rachunek ten może założyć każdy posiadacz konta w eurobanku, a także inna osoba, upoważniona przez klienta do korzystania z konta, na przykład współmałżonek. W ramach konta możliwe jest otwarcie jednego rachunku oszczędnościowego Progres.

Źródło: Euro Bank

Kredyt Gotówkowy

Kredyty gotówkowe – czemu tak wzięte?

Wśród całego mnóstwa rozmaitych usług kredytowych jakie możemy znaleźć na dzisiejszym rynku finansowym do tych zdecydowanie najistotniejszych z całą pewnością może być zaliczony kredyt gotówkowy.

Główną przyczyną jego popularności jest przede wszystkim znaczna prostota jakiej będziemy mogli oczekiwać zawsze, gdy tylko decydujemy się na skorzystanie z takich właśnie usług. Nie będziemy musieli przy nich załatwiać praktycznie jakichkolwiek dużych formalności, dzięki czemu niekiedy zajmie nam to dosłownie kilkanaście minut, a dodatkowo będą z niego korzystać również osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Niewątpliwie będzie to zatem doskonałe rozwiązanie w wielu rozmaitych sytuacjach!

W jaki sposób można błyskawicznie uzyskać pieniądze?

Co może robić ta osoba, która nie ma na własnym rachunku bankowym wystarczających pieniędzy, a po prostu musi zapłacić pieniądze dla glazurnika, zakupić bardzo drogie leki, sfinansować rachunki albo chociażby spłacić dług zaciągnięty u szwagra?

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest w tego typu przypadku Pożyczka gotówkowa w jednym z parabanków.

Przecież nie musimy spełniać wielkich formalności, aby mieć okazję uzyskać pożyczkę w tego typu miejscu.

Najbardziej istotna zaleta korzystania z usług parabanków jest taka, że możemy potrzebne pieniądze uzyskać całkiem szybko. A jeszcze na dodatek Szybka pożyczka nie jest zbyt wysoko oprocentowana – jeżeli odpowiednio się rozejrzymy.

Koszt pożyczki, uzależniony jest od wysokości oprocentowania, a dodatkowo skasowanych przez banki marży, opłat i prowizji. Każde te elementy zależne są z kolei od zmiennych, jakie podzielić da się na cztery istotne grupy, tj.:

Wiarygodność i lojalność: Z jednej strony atrakcyjniejsze warunki kredytowania dostępne będą dla osób z pożądaną historią finansową, jakkolwiek z drugiej strony, bank może także zaproponować lepsze parametry kredytowania
osobie, jaka jest jego długoletnim użytkownikiem.
Dochody interesanta starającego się o kredyt może wpłynąć na poziom branych prowizji i opłat, gdyż wysokie i stałe dochody obniżają niebezpieczeństwo powiązane z udzieleniem kredytowania.

Okres kredytowania: wpływa na koszt pożyczki podwójnie, dlatego że zobowiązania długoterminowe bywają często oprocentowane lepiej od zobowiązań trwających np. parę miesięcy. Niemniej jednak każdy dodatkowy miesiąc kredytowania, to także dodatkowy koszt odsetek, jakie zostaną nałożone na pozostający do spłaty kapitał.

Kategoria raty: Zobowiązanie może być spłacane w różniących się od siebie ratach równych bądź malejących. Regułą jest tu jednakże to, iż w przypadku jednakiego oprocentowania i okresu kredytowania korzystniejsze okażą się zawsze raty malejące.

Zabezpieczenie: Ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki – np. hipoteki, weksla, poręczenia – w oczywisty sposób minimalizuje poziom ryzyka banku, który chętniej zgodzi się w takim przypadku na obniżenie ściąganych opłat.

Uwzględniając te atrybuty pamiętajmy jednakże, że zawsze możemy negocjować.

Porównanie kredytów
Wybierając zobowiązanie warto korzystać z porównywarek kredytowych. W tej chwili banki maja obowiązek podawać wskaźnik rrso, czyli wielkość rzeczywistej stopy oprocentowania. RRSO uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na koszt kredytu.

BNP Paribas Bank Polska wprowadza do swojej oferty kolejne produkty inwestycyjne. Po rozpoczętej w czerwcu subskrypcji nowego produktu strukturyzowanego MultiAktywa, bank udostępnia klientom Panoramę Funduszy PLUS – przygotowany we współpracy z TUnŻ Warta SA produkt inwestycyjny, umożliwiający inwestowanie w 40 funduszy inwestycyjnych różnych TFI oraz 4 portfele modelowe.

 

Do oferty wchodzi również 9 subfunduszy KBC Parasol FIO, zarządzanych przez KBC TFI, najlepszego wśród polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2012 roku.

 

Nowe produkty inwestycyjne są dostępne w ofercie BNP Paribas Banku od 5 sierpnia. Dzięki różnorodnej konstrukcji i szerokiemu spektrum strategii inwestycyjnych, klienci zyskują całą gamę możliwości, spośród których będą mogli wybrać produkty najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

 

Panorama Funduszy PLUS to produkt inwestycyjny w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, pozwalający na wykorzystanie różnorodnych strategii inwestycyjnych. – Taka dywersyfikacja daje szansę osiągania zysków wyższych niż na lokatach bankowych niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego. Dzięki konstrukcji produktu klient zyskuje możliwość wyboru strategii dopasowanej do jego skłonności do ryzyka i potrzeb inwestycyjnych – mówi Piotr Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty dla Klienta Indywidualnego w BNP Paribas Banku. Wpłacone środki można zainwestować w ponad 40 funduszy, w tym 4 Plany inwestycyjne, wiodących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, takich jak BNP Paribas TFI, Allianz TFI, ING TFI czy KBC TFI. Produkt umożliwia przenoszenie środków pomiędzy funduszami bez opłat i bez podatku od zysków kapitałowych. Minimalna kwota inwestycji to 5 000 zł. Opłata wstępna nie jest pobierana, opłata za zarządzanie wynosi 2 proc. w skali roku, a opłata za ryzyko to 0,021 proc. w skali roku.

 

Druga nowość w ofercie banku to paleta 9 subfunduszy i program systematycznego oszczędzania KBC TFI, lidera na rynku funduszy z ochroną kapitału, a jednocześnie numeru 1 wśród polskich TFI w 2012 roku. Od 5 sierpnia dla klientów BNP Paribas dostępnych będzie 9 subfunduszy o zróżnicowanej strategii funduszu KBC Parasol, m.in. KBC Zmiennej Alokacji, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek, KBC Akcyjny czy KBC Pieniężny.

 

Dodatkowo osoby, które chcą systematycznie oszczędzać nawet niewielkie kwoty oraz planują większe wydatki w perspektywie kilku lub kilkunastu lat, mogą skorzystać z oferty Programy Systematycznego Oszczędzania. Inwestor sam decyduje, do którego subfunduszu wpłaca środki i jak długo chce oszczędzać. Dzięki niskiej wpłacie minimalnej – 50 zł, produkt dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych klientów. Opłata manipulacyjna zależna jest od czasu oszczędzania, a ulgi przysługują już przy pierwszej wpłacie. Po 5 latach klient nie ponosi już kosztu opłat manipulacyjnych.

  

Źródło: BNP Paribas Bank Polska

Pko bp kredyt

Agencja Moody’s Investors Service nadała rating emisji euroobligacji w wysokości 250 mln CHF na poziomie A2, czyli takim samym jak rating całego Programu EMTN.

Program emisji euroobligacji (EMTN jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. PKO Bank Polski emituje papiery dłużne poprzez swoją spółkę zależną PKO Finance AB.

 

W październiku 2010 roku Bank wyemitował pierwszą transzę euroobligacji w ramach programu EMTN. Były to 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln EUR. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, oprocentowanie wyniosło 3,733 proc. W tym czasie była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa.

 

Niedawno w ramach kolejnej transzy programu emisji euroobligacji PKO Bank Polski uplasował papiery w kwocie 250 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 220 punktów bazowych ponad stopę midswap, a oprocentowanie 3,538 proc., czyli około 85 punków bazowych powyżej porównywalnych obligacji rządowych denominowanych we frankach szwajcarskich. Obligacje są notowane na giełdzie w Zurichu.

 

Pozyskanie środków z rynku europejskiego pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania.

 

Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o otwarciu programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym na kwotę do 5 mld PLN lub równowartość w innych walutach. Stanowi on uzupełnienie programu EMTN denominowanego w walutach obcych.

 

- Celem otwarcia programu obligacji własnych jest dalsze zdywersyfikowanie źródeł finansowania Banku. Dodatkowo program pozwoli wzmocnić pozycję Banku na rynku nieskarbowych papierów dłużnych – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

 

Podstawowy termin zapadalności emitowanych papierów to okres od 1 tygodnia do 12 miesięcy. Dodatkowo mogą zostać wyemitowane papiery długie o terminie zapadalności od 1 roku do 10 lat. Papiery krótkie zostaną skierowane do inwestorów z sektora bankowego, przedsiębiorstw i inwestorów finansowych kwalikowanych. Ewentualna emisja papierów długich zostanie skierowana do funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych.

Źródło: PKO Bank Polski

  

Kredyt przez internet